Održali smo prvi Hrvatski Catan Turnir 2019.

Bili smo na 11. Danu društvenih igara – Petrinja