5.08847 Stars Question mark

Ocjena: 5.09/10 (3149 glasova)

2 - 6
Najbolje: 3
7 god.
30 min.
Težina:
1.6108 Stars Question mark
  • TOP igra: 13885
  • TOP apstraktna: 853

Ovo je jednostavna igra na ploči koja u originalu izgleda kao kvadrat sa 16×16 polja, no danas e u setovima igara češće nalazi ploča koja izgleda kao na slici.

Igrači naizmjenice vode svoje figure sa polaznih polja u ciljna, pomičući ih ili preskakući preko drugih figura. Igrač koji prvi dovede sve svoje figure u suprotno – ciljno polje je pobjednik.

PRAVILA I OSTALE DATOTEKE:
BoardGameGeek link