5.2 out of 10 stars Question mark

Ocjena: 5.15/10 (4561 glasova)

2 - 6
Najbolje: 6
7 god.
Po iskustvu: 6
30 min.
Težina:
1.6 out of 5 stars Question mark
  • TOP igra: 22787
  • TOP apstraktna: 1291

Ovo je jednostavna igra na ploči koja u originalu izgleda kao kvadrat sa 16×16 polja, no danas e u setovima igara češće nalazi ploča koja izgleda kao na slici.

Igrači naizmjenice vode svoje figure sa polaznih polja u ciljna, pomičući ih ili preskakući preko drugih figura. Igrač koji prvi dovede sve svoje figure u suprotno – ciljno polje je pobjednik.

PRAVILA I OSTALE DATOTEKE:
BoardGameGeek link