4.93165 Stars Question mark

Ocjena: 4.93/10 (115 glasova)

2
Najbolje: 2
7 god.
15 min.
Težina:
1 Stars Question mark
  • TOP igra: 13494

Ova igra je pokušaj da se igra sa kartama Uno prenese u tip igre s kockama. Jako je praktično pakiranje (i dosta neobično), jedino što kockice dosta šuškaju. Ipak, u kartaškoj verziji je (po mom mišljenju) lakše pobijediti suigrače nego u ovoj verziji.

Igra se sastoji od kutije u obliku limenke (koja može poslužiti i kao kasica), pravila te 11 kocaka za igru. Plohe kocaka su označene brojevima (od 1 do 5) te posebnim simbolima: uzmi jednu kocku, uzmi dvije kocke te izbor boje. Simboli i brojevi su označeni u bojama: plava,  crvena, žuta i zelena.

Svaki igrač uzima 5 kocaka, a jedna kocka ostaje kao početna kocka. Početna kocka mora prikazivati broj. Igrači naizmjenično bacaju kocke i stavljaju po jednu kocku uz početnu, tako da slijedi početnu kocku ili po boji ili po broju (tada ne treba slijediti boju). Kockice sa posebnim simbolima pomažu jednom igraču tako što drugi igrač mora uzeti izbačene kockice i taj krug ne igra dalje. Kocka s oznakom promjene boje, mijenja boju za sljedeće poteze (npr. ako smo imali crvene kocke, nakon što stavimo ovu kocku i promjenimo u neku drugu boju, drugi igrač  mora nastaviti niz u novoj zadanoj boji).

Kada neki igrač ‘izbaci’ predzanju kocku i tako mu ostaje samo jedna za igru, mora viknuti  “Uno!”. Ukoliko to zaboravi mora uzeti dvije kaznene kockice. Kada neki igrač ostane bez kocaka igra je završena. Nakon toga slijedi zbrajanje bodova. Bodovi se zbrajaju prema kockama koje su preostale suigraču i to tako  da ‘brojevne’ daju broj bodova prema broju na kocki, a kocke s posebnim simbolima donose više bodova (Uzmi jednu kocku = 20 bodova, Uzmi dvije kocke = 20 bodova, Izbor boje = 50 bodova). Zbrojeni bodovi su osvojeni bodovi onoga tko je pobjedio partiju.

Igra se do osvojenih sveukupno 200 bodova.  (Ili da je pobjednik onaj tko nakon 3 partije ima veći broj osvojenih bodova.

BoardGameGeek link