5.42308 Stars Question mark

Ocjena: 5.42/10 (39 glasova)

2 - 6
Najbolje: 0
15 god.
30 min.
Težina:
1.6667 Stars Question mark
  • TOP igra: 11776

Ova igra se može koristiti kao džepno (putno) izdanje “Trivial Pursuit” ili je možete dodati igri “Trivial Pursuit: Osnovno izdanje”.

Igra sadrži kocku sa 6 različitih boja te 600 novih pitanja.

Igru započinje najmlađi igrač te baca kocku. Odgovara na pitanje u onoj boji koju je na kocki dobio. Drugi igrač mu čita pitanje, a on igrač odgovara. Ukoliko je točno odgovorio na pitanje, vraća karticu na dno špila te ponovno baca kocku kako bi točno odgovorili na slijedeće pitanje i tako osvojili “trokutić”. Ako i tada igrač točno odgovori, tu karticu ostavlja kod sebe i ponovno baca kocku i na isti način pokušava osvojiti još kartica-“trokutića”. Igrač nastavlja s odgovaranjem na pitanja sve dok ne da pogrešan odgovor. Kada da netočan odgovor, igra sljedeći igrač i pokušava osvojiti kartice na isti način.

Pobjeđuje onaj igrač koji sakupi 6 kartica (tj. točno odgovori na najmanje 12 pitanja).

Brža igra: Kartice se osvajaju svaki put kada se točno odgovori na pitanje.

BoardGameGeek link