5.20727 Stars Question mark

Ocjena: 5.21/10 (6210 glasova)

2 - 24
Najbolje: 4
12 god.
90 min.
Težina:
1.6724 Stars Question mark
  • TOP igra: 14167
  • TOP obiteljska: 1585
  • TOP party: 432

Igra u kojoj je bitno znati „opću kulturu“,  ali i detalje i poznate i manje poznate činjenice iz kategorija: povijesti, zemljopisa, umjetnosti, prirode i znanosti, sporta i igara te razonode.

Igra sadrži: 1 ploču za igru, 400 karata s pitanjima i odgovorima, 2 držača karata, 6 žetona (‘figurica’) za bodovanje, 36 trokutića u šest boja te 1 kocku.

Žetoni se postavljaju na sredinu ploče za igru. Igrači bacaju kocku te pomiču žeton-figuricu za onoliko polja koliko im prikazuje broj na kocki. Polja su označena bojama, a svaka boja ogovara jednoj od kategorija pitanja (povijest, zemljopis, umjetnost,…), ovisno o boji polja na koje igrač stane, odgovara na pitanje te kategorije.

Ako igrač točno odgovori na postavljeno pitanje, ponovno baca kocku i odgovara na slijedeće pitanje. Dokle god igrač točno odgovara na postavljena pitanja, može igrati i bacati kocku. Kad igrač krivo odgovori na pitanje, prestaje igrati dok ga ne dođe red.

Na ploči postoje i polja sa simbolom kocke. Ta polja označavaju da igrač mora ponovno bacati kocku. Također na ploči postoje i polja s nacrtanim trokutom u jednoj o 6 boja. Ukoliko igrač točno odgovori na pitanje, postavlja u svoj žeton trokutić u odgovarajućoj boji. Ukoliko ne igrač ne odgovori točno na pitanje, sljedeći put kad bude bacao kocku morat će maknuti s ovog polja.

Kada igrač osvoji trokutiće svih boja, mora se vratiti točno na središnje polje. Kad stane točno na središnje polje, ostali igrači odlučuju iz koje će vam kategorije postaviti odlučujuće pitanje. Ukoliko ne odgovori igrač točno na to pitanje, sljedeći put kad je na redu za igranje, morat će se pomaknuti sa središnjeg polja te ponovno pokušati stati na njega.

Ukoliko igrač točno odgovori na postavljeno pitanje, pobjednik je igre.

NAGRADE:
  • Pobjednik Årets Spill
  • Pobjednik Mensa Select
BoardGameGeek link