8.06881 Stars Question mark

Ocjena: 8.07/10 (11906 glasova)

2 - 4
Najbolje: 3
13 god.
30 min.
Težina:
2.4984 Stars Question mark

Sve što si ikad želia je brodica i zvizda po kojoj ćeš je navigavati. I nekoga tko zna kako se brodica navigaje po zvizdama…

Dominion: Seaside je dodatak za originalni Dominion. Proširuje osnovnu igru sa novih 26 karata akcija. Generalna tema je “trajanje”, tj. karte koje na neki način utječu na tvoj idući krug. Posebne nove karte trajanja (duration cards) to ti omogućuju!

Osnovna mehanika i cilj igre jest kombiniranjem dostupnih karata stvoriti špil koji će biti bolji od protivnikovog. Svi igrači počinju sa istih 10 karata i isključivo će njihova vještina i znanje odrediti tko će na kraju biti pobjednik!

Svaki potez čine tri faze: akcijska, kupnja i čišćenje (action, buy and clean-up phase). U fazi akcije igrači igraju jednu od svojih akcijskih karata. U fazi kupnje igrači mogu kupiti po jednu kartu sa skladišta, plaćajući njihovu cijenu pomoću karata blaga. U fazi čišćenja igrači odbacuju  odigrane karte (karte akcija i blaga) na svoj kup za odbacivanje, te sve karte koje su im preostale u ruci i povlače novih 5 karata sa kupa, te igra slijedeći igrač. Igra završava kada je skladišni kup karata sa provincijama prazan ili kada u sva tri skladišna kupa nema više karata. Pobjeđuje igrač sa najviše pobjedničkih bodova.

 

NAGRADE:
  • Nominacija Golden Geek
  • Nominacija JoTa Award
BoardGameGeek link