Bili smo u Dječjem domu sv. Terezije od malog Isusa

Bili smo na 6. Danu društvenih igara – Petrinja

Podržali smo Al BattleGround natjecanje