7.73649 Stars Question mark

Ocjena: 7.74/10 (3834 glasova)

2 - 6
Najbolje: 4
8 god.
30 - 60 min.
Težina:
1.9755 Stars Question mark

Riječ je o proširenju za popularne igare Ticket to Ride, Ticket to Ride: Europe, Zug um Zug: Deutschland (moguće je proširiti i Ticket to Ride: Nordic Countries, ali sa manjim brojem igrača – do 3 i koristiti samo kartu Legendary Asia). Donosi dvije nove karte, kao i zanimljiva nova pravila igranja u suparničkim timovima. Ovo proširenje se pojavljuje i pod jednostavnijim imenom Ticket to Ride: Asia.

Najveća promjena koju ovo proširenje uvodi je igranje do 6 igrača u suparničkim parovima. Takva se igra odvija na karti Team Asia. Na njoj može igrati 4 ili 6 igrača u 2 ili 3 tima. Partneri sjede jedan do drugog. Oni zajedno zarađuju bodove, a imaju i zajedničke zadatke. Igrači svoje vlastite zadatke i dalje skrivaju od svih ostalih. Svaki igrač ima odvojenu zalihu vagona i karata, ali partneri imaju zajednički držač karata. Kad uzimaju dvije karte, jednu moraju staviti u zajednički držač, a drugu u svoje ruke. Zajedničke karte mogu koristiti za plaćanje svojih ili zajedničkih ruta u bilo kojoj kombinaciji.
Igra završava kad jedan tim ima 4 ili manje vagona. 10 dodatnih bodova dobiva tim sa najdužom neprekinutom rutom, a drugih 10 dodatnih bodova dobiva tim koji je ispunio najviše zadataka.
Druga karta Legendary Asia je najsličnija europskoj karti. Sadrži duple rute, kao i one sa trajektom. Novost su opasne planinske rute. Kad igrač stavlja vagone na takve rute, gubi dio vagona, tj. kao da plaća i vagonima. Za svaki izgubljeni vagon dobije 2 boda. Na kraju igre dodatnih 10 bodova dobiva igrač koji je spojio najviše gradova u jednom neprekinutom nizu.

NAGRADE:
  • Nominacija Golden Geek
BoardGameGeek link