7.4869 Stars Question mark

Ocjena: 7.49/10 (1492 glasova)

2 - 5
Najbolje: 4
8 god.
30 - 60 min.
Težina:
2.1231 Stars Question mark

Ovo je četvrto proširenje iz serije mapa za popularni serijal Ticket to Ride, u kojem igrači sakupljaju karte kojima onda plaćaju povezivanje dva grada vlakovima. Proširenje igrače vodi u Nizozemsku, nisku zemlju sa stotinama kanala i rijeka, te još više mostova koji ih prelaze. Kod izgradnje ruta, uz karte će trebati platiti i mostarinu, nekad banci, a nekad drugom igraču.

Osnovna pravila iz baznih igara (Amerike, Europe, Njemačke) vrijede i dalje, a navest ću brojne promjene u igri. Ovo proširenje sadrži novu mapu za igranje, karte sa zadacima i žetone mostarine.
Dvostruke rute su uvijek dostupne, bez obzira na broj igrača u igri. Zapravo kartom dominiraju dvostruke rute (samo je 8 jednostrukih, a trostrukih nema).
Karte sa zadacima su značajno drugačije od prijašnjih verzija. Malo je karata koje donose ispod 10 budova. Šest karata donosi između 29 i 34 boda, a njih 17 između 17 i 26 bodova. Ukupno ih je 44 u igri, a na početku igre svaki igrač ih dobije 5, a mora ih zadržati bar 3 (tokom igre uzima 4, zadržava najmanje jednu).
Na svim rutama postoje mostovi, pa kod postavljanja vlakova na takvu rutu treba platiti mostarinu (1-4 žetona mostarine). Prvi igrač koji gradi takvu rutu na mostu, mostarinu plaća banci. Drugi igrač koji gradi na ruti s mostom, mostarinu plaća igraču koji već ima vlakove na toj ruti. Ako igrač ne može platiti mostarinu, banka plaća umjesto njega, a on dobije kartu zajma sa -5 bodova.
Na početku igre, svaki igrač dobije 30 žetona mostarine, a na kraju igre, igrač sa najviše žetona mostarine dobije bonus: nagradnih 55 bodova. Drugi igrač po žetonima mostarine dobije 35 bodova, treći 20, četvrti 10, a posljednji 0. Ako igrač posjeduje kartu zajma, ne može dobiti bonus na kraju igre.
Nema bonusa za najdužu rutu niti za najviše ostvarenih zadataka.
U igri sa 2 igrača, moguće je igrati sa dodatnim, neutralnim igračem. On spaja rute kada se otkrije karta zadataka koja ima naznačenu rutu za neutralnog igrača. Time neutralni igrač kvari planove svim ostalim igračima.

BoardGameGeek link