7.2 out of 10 stars Question mark

Ocjena: 7.17/10 (9590 glasova)

3 - 6
Najbolje: 5
14 god.
Po iskustvu: 8
45 min.
Težina:
1.1 out of 5 stars Question mark
  • TOP igra: 397
  • TOP party: 29

U ovoj igri svaki igrač na početku dobije četiri velika okrugla tokena od kojih je na trima nacrtan cvijet, a na jednom lubanja. Od svoja četiri tokena svaki igrač odabere jedan, ili cvijet ili lubanju, i postavi ga pred sebe licem prema dolje na baznu četvrtastu ploču. Nakon toga, krenuvši od prvog, Igrači mogu učiniti jednu od dvije stvari:

  • na svoju hrpu dodati još jedan token okrenut licem prema dolje,
  • ili predložiti koliko cvjetova smatraju da mogu okrenuti među tokenima koji se nalaze na stolu.

Jednom kada se pokrene druga radnja dodavanje tokena više nije moguće i kreće licitacija. Svaki idući igrač može predložiti da okrene više cvjetova od prethodnog ili preskočiti, u kojem slučaju ispada iz runde. Kada svi igrači preskoče i ostane samo igrač koji je predložio otkrivanje najvećeg broja cvjetova on prvo otkriva svoj token(e). Nakon toga bira koji od ostalih igrača trebaju okrenuti svoj token, jedan po jedan. Ako pronađe broj cvjetova koji je ponudio dobiva bod, što pokazuje preokretanjem svoje bazne ploče na suprotnu stranu koja je drugačije boje od prethodne. Ako prilikom okretanja tokena igrač naleti na lubanju, runda je gotova i aktivni igrač za kaznu nasumično gubi jedan token. Izgubljeni token ostaje skriven kako ostali igrači ne bi znali je li igrač izgubio lubanju ili cvijet. Sada kreće nova runda sa novim postavljanjem tokena i novom licitacijom.

Igra završava kada jedan igrač skupi 2 boda tj. kada baznu ploču okrene dva puta.

NAGRADE:
  • 2011 As d’Or – Jeu de l’Année Nominee
  • 2011 As d’Or – Jeu de l’Année Winner
  • 2011 Golden Geek Best Party Board Game Nominee
  • 2011 Japan Boardgame Prize Voters’ Selection Nominee
  • 2011 Spiel des Jahres Recommended
  • 2012 Golden Geek Best Party Board Game Nominee

VEZANI ČLANCI:
BoardGameGeek link