6.46416 Stars Question mark

Ocjena: 6.46/10 (1426 glasova)

2 - 5
Najbolje: 2
9 god.
45 min.
Težina:
1.9158 Stars Question mark
  • TOP igra: 1727
  • TOP strateška: 844
  • TOP obiteljska: 479

U igri Saint Malo igrači igraju gradonačelnike koji pokušavaju što bolje izgraditi svoj grad i time sakupljati bodove. Grade zidine i crkve. Privlače u grad plemenitaše, trgovce i arhitekte. Cijelo vrijeme moraju brinuti o obrani od nadolazećih gusara koji uspješnim napadima igračima oduzimaju bodove. Igrač sa najviše bodova na kraju igre je pobjednik.

Igra se sastoji od glavne igraće ploče koja služi za naznačivanje napredovanja gusara prema gradovima igrača i kao podsjetnik cijene i učinka pojedinih likova. Svaki igrač dobije izbrisivu igraću ploču i crni flomaster. Ploča predstavlja grad koji svaki igrač razvija.
Igrač na svom potezu baca 5 kocaka i može ih još dva puta ponovno bacati. Dobiveni rezultat određuje igračevu akciju i napredak gusara prema gradovima. Igrač može iskoristiti samo jednu vrstu rezultata po potezu. Tako kocke mogu igraču donijeti balvane za gradnju kuća, štandove sa dobrima, materijal za zidine, križeve za crkve, zelene oznake za likove koji mu donose bodove ili novac. Dio bodova igrači dobivaju usred igre, a neke dobiju na kraju igre.
Više puta tokom igre dolazi do napada gusara. Igrači brane svoje gradove zidinama i vojnicima. Neuspješnom obranom gube bodove.
Igra završava kada jedan igrač popuni sva polja u svojem gradu. Dodjeljuju se završni bodovi i pobjeđuje igrač s najviše bodova.

BoardGameGeek link