6.6 out of 10 stars Question mark

Ocjena: 6.59/10 (15610 glasova)

2 - 8
Najbolje: 4
7 god.
Po iskustvu: 4
15 min.
Težina:
1 out of 5 stars Question mark
 • TOP igra: 1264
 • TOP party: 120

Ovo je jednostavna igra prepoznavanja uzoraka u kojoj igrači moraju pronaći istu sličicu na dvije karte. Sa setom ovih okruglih karata može se igrati čak pet različitih igara

Igre:

 1. Podijelite po jednu kartu licem nadolje svakom igraču. Ostatak kupa stavite na sredinu stola s kartama licem prema gore kao kup s kojeg će se povlačiti. Igrači istovremeno okreću svoje karte. Prvi igrač koji pronađe i kaže koji je simbol na njegovoj karti isti s onim na karti iz sredine stola uzima tu kartu i stavlja je na vrh licem nagore, a igra se odmah nastavlja dalje okretanjem nove karte s kupa iz centra stola. Nakon što su sve karte iz centra podijeljene pobjeđuje igrač s najviše skupljenih karata.
 2. Maknite jednu kartu iz kupa stavite je sa strane licem nadolje. Podijelite sve karte iz kupa tako da svaki igrač dobije jednaki broj karata u vlastitom kupu okrenutom licem nadolje. Sada na sredinu stola postavite ovu prethodno uklonjenu kartu licem nagore. Igrači istovremeno okreću prvu kartu sa svog kupa. Igrač koji prvi pronađe i imenuje simbol iz centralne karte koji odgovara simbolu s njihove karte s vrha stavlja svoju kartu u centar i okreće novu kartu sa svog kupa. Pobjeđuje igrač koji se prvi riješi svojih karata.
 3. Svi igrači ispruže ruku u koju im se stavlja jedna karta licem nadolje. Koristeći drugu ruku igrači istovremeno otkrivaju svoju kartu. Prvi igrač koji pronađe isti simbol na svojoj karti i karti drugog igrača oglasi par i stavlja kartu u ruku drugog igrača. Taj igrač sada traži par između ove nove karte u njegovoj ruci i karata preostalih igrača, dok preostali igrači u igri također istovremeno traže par. Kada igrač pronađe par, on stavlja sve svoje karte iz ruke na vrh karata u ruci igrača čija karta sadrži simbol iz para. Krug završava kada sve karte završe kod jednog igrača. On ih stavlja ispred sebe i novi krug počinje dijeljenjem karata licem nadolje. Igrači igraju određeni broj krugova (minimalno 5, a po dogovoru i više), a igrač s najviše karata je gubitnik.
 4. Jedna karta postavlja se na sredinu stola licem nagore, a svakom igraču podijeli se po jedna karta licem nadolje. Igrači istovremeno otkrivaju svoje karte i traže iste simbole između karte u sredini i bilo koje druge otkrivene karte. Igrač koji prvi pronađe iste simbole uzima otkrivenu kartu i postavlja je licem nadolje ispred sebe, ali ostavlja kartu iz centra i zajedno s ostalim igračima nastavlja potragu za istim simbolima među preostalim kartama. Nakon što su sve karte igrača pokupljene, stavite kartu iz sredine na dno kupa i podijelite nove karte. Nakon što se iskoristit cijeli kup karata, zbrojite karte koje igrači imaju ispred sebe. Pobjednik je igrač s najviše karata.
 5. Podijelite svakom igraču po jednu kartu licem nadolje. Ostatak kupa postavite na sredinu stola kao kup za povlačenje. Igrači istovremeno otkrivaju svoje karte i gledaju koji su simboli na kartama drugih igrača zajednički s kartom iz centra. Igrač koji prvi pronađe i objavi iste simbole postavlja kartu iz centra na vrh kupa igrača čija se karta slaže s centralnom. Igra se nastavlja s novootkrivenom kartom iz sredine. Igra se nastavlja do isteka kupa iz sredine stola. Pobjeđuje igrač s najmanje karata.
NAGRADE:
 • 2010 Lys Enfant Finalist
 • 2011 Gouden Ludo Nominee
 • 2012 Hra roku Nominee
 • 2012 Japan Boardgame Prize U-more Award Nominee
 • 2013 Ludoteca Ideale Children’s Games Winner
 • 2014/Spring Parents’ Choice Silver Honor Winner

BoardGameGeek link