6.50007 Stars Question mark

Ocjena: 6.5/10 (2755 glasova)

2 - 7
Najbolje: 4
5 god.
10 min.
Težina:
1.0432 Stars Question mark
  • TOP igra: 1367
  • TOP obiteljska: 381
  • TOP party: 93

Igra vas baca u ulogu drvosječe koji sa svojom sjekirom mora pažljivo skidati dio po dio drveta, pazeći da otpadne samo kora. Igra se sastoji od mnoštva plastičnih dijelova koji predstavljaju koru i jezgru drveta u 9 nivoa, te plastične sjekire kojom se drvo “siječe”

Igrači na svom redu pažljivo s pomoću plastične sjekire pokušavaju s drveta “skinuti” koru, ali tako da jezgra ne padne na tlo. Svaki igrač ima po dva pokušaja. Nakon što se svi nivoi drveta “sasijeku” ili ako je neki igrač sakupio pobjednički broj bodova igra završava. Svaka skinuta kora drveta donosi po 1 bod, a skinuta jezgra drveta nosi negativnih 5 bodova.

 

BoardGameGeek link