7.69005 Stars Question mark

Ocjena: 7.69/10 (4012 glasova)

2 - 4
Najbolje: 4
14 god.
180 - 240 min.
Težina:
3.5677 Stars Question mark
  • TOP igra: 170
  • TOP strateška: 99

Clash of Cultures je civilizacijska igra u kojoj svaki igrač razvija svoju civilizaciju od jednog malog naselja do moćnog carstva. Igrači moraju istraživati svijet oko sebe, stvarati nova naselja i razvijati postojeća, razvijati razne tehnologije i otkrivati nova znanja, pa i zaratiti sa ostalim igračima kad je to potrebno. Povremeno im prijete urođenici, a i razni nepovoljni događaji, prirodne katastrofe i tome slično. Mnogo je puteva do pobjede, jer se igračima boduju razni aspekti njihove civilizacije: broj i veličina gradova, tehnološki napredak, karte ostvarenih ciljeva, izgrađena čuda i razni događaji. Na kraju igre pobjeđuje igrač sa najuspješnijom civilizacijom tj. sa najviše bodova.

Igra se sastoji od modularnih dijelova ploče, kockica, ploča za svakog igrača, preko 120 raznih oznaka, preko 250 plastičnih minijatura, stotinjak karata u nekoliko kupova. Akcijske i karte ciljeva su podijeljene na 2 dijela, vojni i civilni. Igrač bira koji će od ponuđenih odigrati tj. bodovati. Karte događaja mogu biti štetne po igrača ili sve u igri, a mogu donijeti i neke pogodnosti. Karte čuda pokazuju uvjete za izgradnju i pogodnosti koje donose igraču koji ih posjeduje.
U igri postoji 5 resursa: hrana, drvo i rudača, te ideja (koja može zamijeniti hranu) i zlato (koje može zamijeniti bilo koji resurs). Postoje i trake napretka kulture i sreće stanovništva, kao i oznake kulture i sreće koje se koriste kao posebni resursi u raznim situacijama u igri.
Veličina igraće ploče ovisi o broj igrača. Svaki igrač počinje na svojem dijelu ploče sa običnim naseljem, jednim naseljenikom i malo resursa. U tom naselju i ostalima može sagraditi hram, tvrđavu, akademiju i luku na more. Svaka ova građevina ima svoje preduvjete, cijenu u resursima i razne benefite kod izgradnje i kasnije tokom igre.
Igrači mogu poboljšavati svoju civilizaciju novim znanjima i tehnologijama. Ima ih 48 u igri, a podijeljeni su na 12 kategorija po 4 tehnologije u svakoj. Čine tehnološko stablo, pa za brojne tehnologije postoje preduvjeti i ranije razvijene tehnologije. Nakon dosegnutog određenog nivoa tehnologije, svaka civilizacija može razviti i jednu od 3 vrsta vlade: autokraciju, teokraciju ili diktaturu. Svaka donosi svoje prednosti i mane u igri.
Igrači na svom potezu rade 3 akcije od ponuđenih: tehnološki razvoj, osnivanje novog grada, regrutiranje jedinica, sakupljanje resursa, gradnja građevina, pomicanje vojnih i civilnih jedinica, poboljšavanje sreće svojih gradova, širenje svoje kulture na protivničke gradove.
Kad se na istom polju susretnu neprijateljske jedinice, dolazi do bitke. Oba igrača bacaju onoliko kocaka koliko imaju jedinica + utjecaj raznih tehnologija + utjecaj akcijskih karata. Krajnje dobiveni rezultat se dijeli s 5 i tako se dobije broj jedinica koje protivnik gubi.
Igra se sastoji od 6 krugova, a svaki krug igre od 3 poteza igrača. Na kraju igre se zbrajaju osvojeni bodovi i pobjeđuje igrač koji ih ima najviše. Postoje i 4 manje varijante igranja, pa igrači mogu prilagoditi igru svojem ukusu.

 

NAGRADE:
  • Nominacija International Gamers Awards
  • Nominacija Meeples' Choice
VEZANI ČLANCI:
BoardGameGeek link