7 out of 10 stars Question mark

Ocjena: 6,98/10 (3723 glasova)

2 - 4
Najbolje: 4
10 god.
Po iskustvu: 10
60 min.
Težina:
2,6 out of 5 stars Question mark

Catan: Traders & Barbarians je treće proširenje popularne igre Naseljenici otoka Catan. Seafarers je prvo proširio originalnu igru uvodeći veći prostor i više putovanja, a drugo proširenje Cities & Knights veću dubinu i kompleksnost igranja. Treće proširenje je zbirka nekoliko varijacija originalne igre i nekoliko scenarija. Neki od njih su bili objavljeni ranije samostalno, a ovdje se nalaze u proširenom obliku. Može ih se koristiti pojedinačno s baznom igrom ili u kombinaciji sa ostalim proširenjima ili u raznim međusobnim kombinacijama. U uputama igre, a još više na stranici www.catan.com se nalaze pravila za kombiniranje dodataka.

Varijacije:
1. The Friendly Robber
2. Catan Event Cards
3. Harbormaster
4. Catan For Two

Scenariji:
1. The Fishermen of Catan
2. The Rivers of Catan
3. The Caravans
4. Barbarian Attack
5. Traders & Barbarians

Prijateljski lopov je jednostavno pravilo da lopov ne može pljačkati i blokirati igrače koji imaju dva boda ili manje. I dalje je potrebno odbaciti polovinu resursa ako igrač u ruci ima više od sedam kartica.

Kartice događaja su zamjena za kockice. Ima ih 36 i na svakoj je broj od 2 do 12. Predstavljaju pravilnu distribuciju svih mogućih ishoda bacanja dviju kockica. Trećina kartica sadrži i posebne događaje koji se odigravaju prije dijeljenja resursa. Igrači s najviše luka, najviše viteza ili najviše cesta mogu biti nagrađeni dodatnim resursom. Neki događaji nagrađuju sve igrače dodatnim resursom ili ih kažnjavaju blokiranjem gradnje cesta, smanjuju prihod u gradovima na 1 ili tjeraju lopova da pobjegne u pustinju.

Harbormaster ili Gospodar luka je odličan mali dodatak koji se lako koristi u svim igrama. Donosi 2 dodatna boda igraču koji je najjači u lukama, tj. ima minimalno 3 lučka naselja ili 1 grad i 1 naselje u lukama. Isto kao i s karticom najjače viteške moći i najduže ceste, za preotimanje je potrebno biti jači za 1. Uvođenjem ovog dodatka broj bodova potrebnih za pobjedu se povećava za 1.

Catan za dvoje donosi prilagođena pravila igranja za dva igrača. Kockice se bacaju dva puta čime se ubrzava prinos resursa. Svaki igrač gradi svoja naselja, ali u igri sudjeluju i dva neutralna igrača. Pravi igrači njima grade cestu i naselje nakon što sebi izgrade naselje ili cestu. Time mogu blokirati drugog igrača. Na početku igre igraču dobivaju 5 žetona. Njih dobivaju i gradnjom naselja uz more ili pustinju. Žetoni se troše za tjeranje lopova u pustinju ili prisilno trgovanje resursima s drugim igračem. Ostali scenariji i proširenja imaju dodatna pravila za igru u dvoje i navedena su u uputama.

Pet scenarija je najbolje učiti redom kako su i opisani u uputama, jer je svaki kompleksniji od prethodnog. Tako su prvi na redu Ribari Catana. Riječ je o novom resursu, ribama. Umjesto pustinje se u igru stavlja jezero, a uz more se stavljaju morske ribe.  Prinos je kao i kod ostalih resursa, ali troši malo drugačije. Dvije ribe su dovoljne da se lopova otjera u pustinju, 3 za izvlačenje kartice resursa od nekog igrača, za 4 ribe banka daje resurs po želji, za 5 se može sagraditi jednu cestu, a za 7 se može kupiti kartica razvoja. Umjesto ribe igrač može dobiti i Staru čizmu. Ako je ne uspije predatu drugom igraču, treba skupiti 1 bod više za pobjedu.

Rijeke Catana donose igračima zlatnike gradnjom cesta, mostova i naselja uz rijeku. Najbogatiji igrač dobiva dodatni 1 bod, a siromašnim igračima se oduzimaju 2 boda. Kako se mijenja broj zlatnika među igračima, mijenja se se stanje kome se dodaje bod, a kome oduzimaju dva.

Karavane uvode oazu koja se stavlja umjesto pustinje, te tri karavane koje putuju po Catanu, a kreću iz oaze. Kad igrač izgradi naselje ili grad, kreće licitacija za smjer kretanja karavane. Svaki igrač potajno odluči koliko žita i ovaca želi ponuditi. Naselja i gradovi koji se nalaze između dvije deve, tj. unutar karavane vrijede dodatni bod. Cesta na kojoj se nalazi deva, broji se za 1 više za karticu najduže ceste. Za pobjedu u ovom scenariju potrebno je skupiti 12 bodova.

Scenarij Napad barbara uvodi borbeni element u igru kroz barbare i viteze. Svaki put kad netko izgradi naselje ili grad, po 3 barbara ulazi na pločicu resursa uz obalu. Kad se treći barbar stavi na neko polje, ono postaje okupirano. Prinos resursa na takvom polju je blokiran kao i gradnja uz njega, a moguće je i da igrač ostane privremeno bez naselja ili grada na okupiranom polju, tj. izuzima se privremeno iz bodovanja. Svi ovi hendikepi prestaju vrijediti kad polje oslobode vitezi. Kartice razvoja iz bazne igre se ne koriste. Umjesto njih dolaze kartice s vitezima koje se odigravaju odmah nakon kupnje. One igraču daju viteza, zlatnike ili druge pogodnosti. Vitezi se koriste za borbu s barbarima.  Barbari nakon bitke postaju zarobljeni, te po dva barbara donose igraču jedan bod. Za pobjedu u ovom scenariju potrebno je skupiti 12 bodova.

Trgovci i barbari su posljednji i najkompleksniji scenarij. U njemu igrači koriste kola kako bi slali sirovine s jedne lokacije na drugu, a zatim vraćali gotove proizvode. Igrači korištenje tuđih cesta plaćaju zlatnicima, a za isporuku dobara dobivaju zlatnike, kao i dodatne bodove. Umjesto originalnih kartica razvoja, u igru sudjeju nove. One služe za dodatno kretanje kola, tjeranje barbara s ceste koji pokušavaju usporiti kola. Igrači također imaju kartice napretka kola, kojima određuju brzinu kretanja, kao i količinu zlatnika koji se dobiju kod isporuke dobara. Za pobjedu je potrebno 13 bodova.

 

PROŠIRUJE IGRU:
BoardGameGeek link