6.97291 Stars Question mark

Ocjena: 6.97/10 (268 glasova)

2 - 6
Najbolje: 3
8 god.
45 - 60 min.
Težina:
2.4167 Stars Question mark

Peto i posljednje proširenje za Alhambru donosi 2 dodatka koji utječu na bodovanje i 2 dodatka koja olakšavaju kupovinu građevina. Dodaci su:

  1. The Caravanserai
  2. The Art of the Moorish
  3. The New Score Cards
  4. The Power of Sultan

Karavane igraču donose dodatni prihod. Igrači  mogu kupiti karticu karavane kada imaju barem 4 građevine različitog tipa. Nakon toga im se vrijednost karavane raste za 1 svaki krug do najveće vrijednosti 5. Nakon trošenja brojač se vraća na nulu i zarada kreće ispočetka. Igrač može imati više ovakih kartica, tj. svaki krug zarađivati na svakoj od njih, a trošiti ih proizvoljno.

Brojači kulture donose igračima bodove u svakoj rundi bodovanja. Sastoji se od kulturoloških pločica koje služe za brojanje građevina iste cijene, držača i male crne kockice za označavanje vrijednosti pojedine pločice. Igrač može besplatno uzeti brojač kada ima barem 2 građevine iste cijene. Povećavanjem broja građevina jednake cijene koje igrač posjeduje, brojač može vrijediti sve više bodova do maksimalnih 21.

Nove bodovne kartice se sastoje od 18 kartica bodovanja koje se slažu na početku igre. Njihova svrha je da uvedu mali kaos u bodovanje, tj. vrijednost pojedinih vrsta građevina kod bodovanja. Na svakoj kartici su nazivi građevina, a na držaću kartica su ispisani bodovi za svaki krug. Može ih se postaviti nasumično ili po želji. Nakon postavljanja novih bodovnih kartica, više ne vrijedi bodovanje označeno na pločici za rezervu. Na početku igre treba proučiti raspored vrijednosti građevina tokom rundi bodovanja, te tokom igre imati na umu taj raspored.

Sultanova moć se sastoji od kartica, kockice za bacanje i malih crnih kockica. Stavlja se u špil i kad dođe na red, moguće ju  je kupiti za 7 novaca vrste koja je označena na njoj. Nakon kupovine, baca se kockica čime se odredi tip građevine koju se može kupiti za nju. Može se iskoristiti bilo kad, tj. igrač je koristi za kupovinu točno određene građevine preko reda.

 

BoardGameGeek link